Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn opgeplitst in:
A. Behandelingen en Sessies
B. Lessen en Workshops 
C. Reizen en Retraites  

A. Behandelingen en Sessies

Behandelingen in reiki en massages en sessies van coaching en persoonlijke begeleiding.

Reserveren:
Reservering kan per mail, telefoon of via multi media zoals what’s app, Instagram en facebook. 

Afspraken behandelingen en sessies
• De holistische sessies zijn opgebouwd uit blokken van 1 tot 10 sessies (of meer indien gewenst). De  aantal sessies worden vooraf besproken of kunnen tussentijds verlengt worden. 
• De sessies duren 0.5 tot  1.5 uur, afhankelijk van soort behandeling en wens klant. 
• Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de sessie in rekening gebracht. Dit kan ook per mail of what’s app bij niet directe bereikbaarheid. 
• De begeleider kan een voortgang dossier bijhouden van de behandelingen indien nodig. 

Vertrouwelijkheid van de behandelingen 
• De cliënt is 18 jaar of ouder. In het geval client minderjarig is, wordt de behandelaar betaald door de ouder(s). Behandelaar werkt in dienst van de belangen van het kind. 
• Inhoudelijke informatie vanuit de sessie wordt niet gedeeld met derden.
•Inhoudelijke informatie vanuit de sessie in geval van minderjarige, wordt in een oudergesprekken alleen dan naar voren gebracht als het kind hiervoor toestemming heeft gegeven..
 • Overleg met derden, vindt alleen plaats na overleg met de cliënt, of door de ouders van de cliënt. Aan dit overleg zijn kosten verbonden. 
• Bij een serie van reiki behandelingen, specifieke massages en/of  een coaching, begeleidings traject , wordt een aanvullende  toestemmings – en intake formulier ingevuld waarin meer achtergrond informatie van de client is opgenomen ten behoeve van de begeleiding.

Betalingsvoorwaarden 
• De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelcontacten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en cliënt. 
• Betaling geschied contant na elke sessie of indien afgesproken overgemaakt op rekening van Jolinda Cath.  Client ontvangt een factuur na iedere sessie of indien gewenst een factuur van alle sessies ineen. 
• Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 12,50 aan de cliënt in rekening gebracht. 
• Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00. 
• Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Annuleringsvoorwaarden behandelingen
Mocht klant onverhoopt moeten annuleren, dan geschied dit per telefoon, of per  e-mail naar: jolinda@cathproductions.nl of what’s app bericht (+31 (0)6 83077226)  bij niet directe bereikbaarheid.
Bij annulering is de klant de volgende bedragen aan Jolinda Cath  verschuldigd:
– tot 1 uur voor de les: 50 % van het lesgeld plus mogelijk vervoerskosten
– 5 tot 1 uur voor de les: 25 % van het lesgeld plus mogelijk vervoerskosten
– 12 tot 5 uur voor de les: 0 % van het lesgeld
– 24 tot 12 uur voor de les: 0 % van het lesgeld

Aansprakelijkheid 
• Jolinda Cath aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt of anderszins door de cliënt meegebracht materialen gedurende de begeleiding of anderszins verblijf van de cliënt in de ruimtes van Jolinda Cath. 
• Jolinda Cath is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cliënt , overkomt tijdens of in verband met het volgen van de begeleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jolinda Cath. 
• Jolinda Cath is niet aansprakelijk voor informatie die achtergehouden is. 

B. Lessen en Workshops
Lessen en Workshops worden gegeven in yoga, meditatie en mindfulness. 
Een workshops heeft de duur vanaf 2 uur tot een dagdeel, dan zijn de Annuleringsvoorwaarden zoals vermeld bij ‘C reizen en retraites’ van kracht.

Reserveren
Reservering kan per mail, telefoon of via multi media zoals what’s app, Instagram en facebook. 

Afspraken lessen en workshops
•  Lessen zijn per keer of een serie van 10
•  De lessen duren in principe 1 tot  1.5 uur. In overleg kan deze langer of korter duren.
•  Workshops zijn 2 uur of meer. 

Betalingsvoorwaarden
•  Na afloop van de les of workshop wordt betaling contant gedaan, indien anders schriftelijk afgesproken. 

Annuleringsvoorwaarden lessen
Mocht klant onverhoopt moeten annuleren, dan geschied dit per telefoon, of per  e-mail naar jolinda@cathproductions.nl of what’s app bericht (+31 (0)6 83077226)  bij niet directe bereikbaarheid.
Bij annulering is de klant de volgende bedragen aan Jolinda Cath  verschuldigd:
– tot 1 uur voor de les: 50 % van het lesgeld plus mogelijk vervoerskosten
– 5 tot 1 uur voor de les: 25 % van het lesgeld plus mogelijk vervoerskosten
– 12 tot 5 uur voor de les: 0 % van het lesgeld
– 24 tot 12 uur voor de les: 0 % van het lesgeld

Annuleringsvoorwaarden workshops
Zoals vermeld bij ‘C reizen en retraites’ van kracht. 

Overige voorwaarden:
•  Wij behouden ons het recht, indien er bij een geboekte prive groeps les, minder dan 4 mensen aanwezig blijken te zijn, de les te declareren als prive les en niet per persoon. 
•  Wij behouden ons het recht, indien er onvoldoende deelname is, een les tot 24 uur van te voren te annuleren. Er worden dan uiteraard geen annuleringskosten berekend.
•  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in het geval van diefstal, ziekte, natuurrampen, negatief reisadvies, geweld of oorlogen.

C. Reizen en Retraites

Reserveren:
Wij ontvangen graag per e-mail je reservering met daarin: voor welke reis of retraite je wilt boeken, je paspoortgegevens. (volledige naam, geboortedatum, geldigheid paspoort en paspoortnummer), adresgegevens en je telefoonnummer. Indien je met meerderen reist, kun je ook de gegevens van je reispartner toesturen. Deze gegevens worden gebruikt bij het boeken van accomodatie met derden. 
Wanneer je een eenpersoonskamer wilt, geef dit dan ook gelijk aan.

Betalingsvoorwaarden
Na ontvangst van je reservering, sturen wij  je een bevestiging toe per e-mail.
Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden:
Een aanbetaling van 20% van de reissom dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan ter bevestiging van je deelname.
Het resterende bedrag moet uiterlijk 8 weken voor vertrek overgemaakt zijn, mits anders is afgesproken per e-mail. 

Annuleringsvoorwaarden
Mocht je je reis onverhoopt moeten annuleren, stuur dan een e-mail naar: jolinda@cathproductions.nl
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen aan Jolinda Cath verschuldigd:
-tot 56 dagen voor vertrek:        20% van de reissom
-56 tot 28stedag voor vertrek:    50% van de reissom
-28ste to 14de dag voor vertrek:  75% van de reissom
-binnen 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Overige voorwaarden
•  Wij behouden ons het recht, indien er onvoldoende deelname is, de reis tot 6 weken voor vertrek te annuleren. Er worden dan uiteraard geen annuleringskosten berekend.
•  Je blijft zelf verantwoordelijk voor de geboekte vlucht.
•  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in het geval van diefstal, ziekte, natuurrampen, negatief reisadvies, geweld of oorlogen.
•  Je bent ten alle tijden verplicht om zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering.
•  Prijswijzigingen tussen datumfactuur en vertrek reis worden doorberekend aan de klant. Dit omvat kosten als gevolg van prijswijzigingen door lokale serviceleveranciers.
•  Prijzen zijn aangegeven in USD ($) of Euro (€)
•  Op moment dat je reis of retraite bevestigd is door middel van aanbetaling, ontvang je een aansprakelijkheidsformulier die ingevuld en getekend geretoureerd dient te worden voor aanvang van de reis of retraite. Hierin is opgenomen je huidige ervaring mbt yoga, medische status en huidige en/of in verleden opgelopen letsel, dieet wenzen, aansprakelijkheidsverklaring, optie vrijgeven fotorechten en overeenkomst gebruik sociaal – media, ondertekend door een digitale handtekening.

error: Content is protected !!