Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het beeld materiaal en/of andere producten of diensten gemaakt of geleverd door Jolinda Cath, handelend onder de naam: Jolinda Cath Productions. 

Bij het boeken van een fotoshoot, coaching, cursus, workshop of reis, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Jolinda Cath Productions. 

Gegevens fotograaf:
Jolinda Cath
Brede vogelstraat 20
1022 XN Amsterdam
telefoon nummer: +31(0)6 83077226
What’s app nummer: +962 775126694
website: https://jolindacath.nl/
K.v.K nr: 34272667
Btw-Id: NL002097483B90

Jolinda Cath maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van DuPho.
Dupho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotograferen.  Deze kunt u hier bekijken of  downloaden.
Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Met schriftelijke bevestiging van een overeenkomst van Jolinda Cath geeft de wederpartij aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanvullend vindt u hieronder specifieke voorwaarden die gelden voor de diensten van Jolinda Cath.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgeplitst in:
A. Fotoshoot
B. Coaching, cursus en workshop
C. Reizen

Reserveren
Reservering gaat per mail (jolinda@cathproductions.nl). Indien verzoek per telefoon of via multi media zoals what’s app, Instagram en facebook wordt gemaakt, wordt om uw e-mail gevraagd en ontvangt u bevestigings email.

Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Jolinda Cath heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod dit aanbod te herroepen.  Na schrijftelijk acceptatie van de wederpartij gebruik te maken van de offerte, wordt deze een overeenkomst. Betreffende datum, tijd en afgesproken aantal uren worden definitief vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging.
Bij een fotoshoot of reportage, dient te overeenkomst getekend te worden. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de wederpartij akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor fotoshoot of reportage wordt alleen gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte.  

Wijzigingen offerte 
Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum, zal Jolinda Cath, indien mogelijk, de opdracht op de nieuwe datum alsnog uitvoeren. Is het voor Jolinda Cath onmogelijk op de nieuwe vastgestelde datum of voorgestelde data de opdracht uit te voeren, dan is de wederpartij 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Jolinda Cath.
De bevestigde overeenkomst kan niet kostenloos worden verkleind tenzij hier bijzondere redenen voor zijn. Uitbreiding van het pakket wordt maximaal een week voor aanvang ingediend voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen.

A. Fotoshoot

Definitie: Een fotoshoot is een serie foto’s die gemaakt wordt met als doel beelden te verkrijgen voor de vooraf besproken doeleinden. Een fotoshoot kan ook aangegeven worden als fotoreportage en vindt plaats binnen de afgesproken periode, die een of meerdere dagen / dagdelen kan omvatten.

Fotoshoot op locatie
Indien Wederpartij voor de definitieve locatie kiest voor een fotoshoot, dan is de Wederpartij verantwoordelijk voor de locatie, inclusief kosten. Hieronder vallen ook mogelijke extra locatie kosten voor de fotograaf, zoals entree en parkeren.

Levering fotomateriaal
Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen twee tot drie weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen. RAW en originele bestanden worden niet geleverd.

Gebruik beeld materiaal
Het auteursrecht op de foto’s berust bij Jolinda Cath, zie ook de Algemene Voorwaarden van Dupho. De gemaakte foto’s mogen door Jolinda Cath uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, reclamewerk, website, weblog en social media van Jolinda Cath of in het kader van een vakwedstrijd. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na toestemming van de gefotografeerden. Indien Wederpartij niet wilt dat beelden geplubliceerd kunnen worden, is dit af te kopen voor € 150,- per shoot.
Wederpartij mag foto’s plaatsen, voor niet commerciele doeleinden met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven geldt dat foto’s geplaatst mogen worden met naamsvermelding na overleg. Daarbij gelden  aanvullend de voorwaarden van Dupho, tenzij anders is overeengekomen.
Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Annuleringsvoorwaarden fotoshoot
Mocht de wederpartij onverhoopt moeten annuleren, dan geschied dit per  e-mail naar: jolinda@cathproductions.nl
Bij annulering is de  wederpartij de volgende bedragen aan Jolinda Cath verschuldigd, ter compensatie van de vrijgehouden dag. Verplaatsen van de datum is gratis, mits Jolinda Cath beschikbaar is en er geen kosten reeds gemaakt zijn.  
• 3 tot 1 maand tot aan de gekozen datum:                 20% van totaal prijs
• 1 maand tot 14te dag tot aan de gekozen datum:    50% van totaal prijs
• 14 dagen tot 1 dag voor aan de gekozen datum:      70% van totaal prijs
• Op de dag van de gekozen datum:                             100% van totaal prijs

Overige voorwaarden
• Als Jolinda Cath door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren probeert deze alles in het werk te stellen om een vervanger of oplossing te vinden.  Bij een vervangend fotograaf blijft het contract hetzelfde. Echter hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.  U kunt er ook voor kiezen het contract te ontbinden. Bij ontbinding is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag 
• Bij een opdracht tot het maken van een reportage geeft Jolinda Cath de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.
• Het aantal foto’s per onderdeel, de onderwerpen en de stijl en sfeer van fotografie worden overlegd maar uiteindelijk bepaald door Jolinda Cath
• Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.
• Jolinda Cath is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, zoals een mislukte opname of het ontbreken van een bestand.  
• Jolinda Cath  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in het geval van diefstal, ziekte, natuurrampen, negatief reisadvies, geweld of oorlogen.

B. Coaching, cursus en workshop

Definitie: Coaching is in principe 1-op-1 begeleiding, die online plaatsvindt. Gemaakt beeld wordt voorzien van feedback en er wordt ingegaan op fotografievaardigheden wederpartij. Een fotografie cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten, meestal niet langer dan één dagdeel per bijeenkomst. Bij een cursus wordt theorie gecombineerd met opdrachten die de wederpartij ter plekke als ook buiten de les uitvoert. Opdrachten worden geëvaleerd in groepsverband.
Een fotografie workshop bestaat in principe uit één bijeenkomst en duurt meestal niet langer dan één dagdeel.  Een workshop is vooral praktijk gericht en wederpartij gaat zelf aan de slag. Online workshop kan uit 2 meetings bestaan, voor en na het fotograferen van de wederpartij.

Afspraken coaching, cursus en workshop
•  Lessen zijn per keer of een serie van afgesproken aantal lessen
•  De lessen duren in principe 1 tot  1.5 uur. In overleg kan deze langer of korter duren.
•  Workshops zijn 2 uur of meer. 
•  Coaching vind in principe online plaats. Bepaalde lessen en workshops kunnen ook online plaatsvinden.  

Betalingsvoorwaarden
• Coaching: na afloop van de coaching sessie(s) ontvangt  wederpartij een factuur. Betaling factuur dient binnen twee weken na factuur datum te worden voldaan, tenzij anders vooraf schriftelijk is afgesproken. 
•  Cursus en workshops: Na reservering deelname ontvangt wederpartij binnen 2 weken eenf factuur. Betaling factuur dient binnen twee weken na factuur datum te worden voldaan ter bevestiging van deelname, tenzij anders vooraf schriftelijk is afgesproken. 

Annuleringsvoorwaarden
Mocht de wederpartij onverhoopt moeten annuleren, dan geschied dit per  e-mail naar: jolinda@cathproductions.nl
Bij annulering is de  wederpartij de volgende bedragen aan Jolinda Cath verschuldigd, ter compensatie van de vrijgehouden dag. Verplaatsen van de datum is gratis, mits Jolinda Cath beschikbaar is en er geen kosten reeds gemaakt zijn.  
• 3 tot 1 maand voor aanvang cursus of workshop:        20% van pakket
• 3 maand tot 14te dag voor aanvang cursus of workshop:50% van pakket
• 1 tot 14 dagen voor aanvang cursus of workshop:         70% van pakket
• Op de dag waarop cursus of workshop begint:             100% van pakket

Overige voorwaarden
• Jolinda Cath  behoudt het recht, indien er bij een geboekte prive groeps les, minder dan afgesproken mensen aanwezig blijken te zijn, de les te declareren als prive les en extra kosten van de afwezige persoon/ personen doorberekenend kunnen worden.
• Jolinda Cath  behoudt het recht, indien er onvoldoende deelname is, een les tot 24 uur van te voren te annuleren. Er worden dan uiteraard geen annuleringskosten berekend.
• Jolinda Cath  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in het geval van diefstal, ziekte, natuurrampen, negatief reisadvies, geweld of oorlogen.

C. Reizen

Definitie: Een fotografiereis bestaat uit meerdere dagen waarbij toerisme is combineert met fotografie. De reis kan een verblijf hebben op één lokatie of meerdere. Bij een reis wordt theorie gecombineerd met opdrachten die wederpartij ter plekke uitvoert en die geevalueerd worden met de groep.

Reserveren
Jolinda Cath ontvangt voor reserveringen een e-mail met daarin: voor welke reis de wederpartij wilt boeken, paspoortgegevens. (volledige naam, geboortedatum, geldigheid paspoort en paspoortnummer), adresgegevens en telefoonnummer. Indien de wederpartij met meerderen reist, kunnen ook die gegevens van de reispartner toegestuurd worden. Deze gegevens worden gebruikt bij het boeken van accomodatie met derden. 
Wanneer de wederpartij een eenpersoonskamer wilt, wordt dit ook aangegeven.

Betalingsvoorwaarden
Na ontvangst van de reservering, stuurt Jolinda Cath  de wederpartij een bevestiging toe per e-mail.
De volgende betalingsvoorwaarden worden gehanteerd:
Een aanbetaling van 20% van de reissom dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan ter bevestiging van deelname.
Het resterende bedrag moet uiterlijk 8 weken voor vertrek overgemaakt zijn, mits anders is afgesproken per e-mail. 

Annuleringsvoorwaarden
Mocht de wederpartij onverhoopt moeten annuleren, dan geschied dit per  e-mail naar: jolinda@cathproductions.nl
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen aan Jolinda Cath verschuldigd:
• tot 56 dagen voor vertrek:          20% van de reissom
• 56 tot 28stedag voor vertrek:     50% van de reissom
• 28ste to 14de dag voor vertrek: 75% van de reissom
• binnen 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Overige voorwaarden
• Jolinda Cath  behoudt het recht, indien er onvoldoende deelname is, de reis tot 6 weken voor vertrek te annuleren. Er worden dan uiteraard geen annuleringskosten berekend.
• De wederpartij blijft zelf verantwoordelijk voor de geboekte vlucht.
• Jolinda Cath  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in het geval van diefstal, ziekte, natuurrampen, negatief reisadvies, geweld of oorlogen.
• De wederpartij  is ten alle tijden verplicht om zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering.
• Prijswijzigingen tussen datumfactuur en vertrek reis worden doorberekend aan de wederpartij. Dit omvat kosten als gevolg van prijswijzigingen door lokale serviceleveranciers.
• Prijzen zijn aangegeven in Euro (€)  of USD ($).
• Op moment dat de reis bevestigd is door middel van aanbetaling, ontvang de wederpartij een aansprakelijkheidsformulier die ingevuld en getekend geretoureerd dient te worden voor aanvang van de reis. Hierin is opgenomen medische status en huidige en/of in verleden opgelopen letsel, dieet wensen, aansprakelijkheidsverklaring, optie vrijgeven fotorechten en overeenkomst gebruik sociaal – media, ondertekend door een digitale handtekening. 

versie juli 2020

error: Content is protected !!